Menu Zamknij

Projekt

Projekt pt.:„Konserwacja zabytkowej ambony i ław kolatorskich w kościele p.w. Zwiastowania N.M.P. w Dobrzyniewie Kościelnym”

Nr projektu: RPPD.08.06.00-20-0143/17

Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 188 679,54 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 180 069,54 PLN Współfinansowanie UE: 142 254,92 PLN

Celem projektu jest wykonanie prac konserwatorskich zabytków ruchomych- Ambony i dwóch ław kolatorskich znajdujących się w kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym a także opracowanie i udostępnienie przewodnika multimedialnego w formie nagrań z audiodeskrypcją po zabytkach kościoła. Dzięki realizacji inwestycji zostanie osiągnięty cel strategiczny – udostępnienie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez zachowanie i wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych zabytkowego kościoła p.w. N.M.P. w Dobrzyniewie Kościelnym. Realizacja projektu przyczyni się w perspektywie długookresowej do zwiększenia wykorzystania walorów kulturowo-religijnych Dobrzyniewa Kościelnego i LGD Puszcza Knyszyńska oraz Województwa Podlaskiego.

Udostepnij: