Menu Zamknij

Sakrament Eucharystii I Komunia Święta

eucharystia

Przygotowanie do Sakramentu Pokuty i Eucharystii powinno przebiegać w trzech miejscach życia dziecka: po pierwsze w domu, w szkole i w parafii. W domu dziecko nabywa pierwszego pojęcia o Bogu ze słów i postawy rodziców. Rodzice przez swój przykład modlitwy, przystępowania do Sakramentu Pokuty i uczestnictwa we Mszy Świętej dają najtrwalsze podwaliny życia wiary. Przez dwa lata w szkole dziecko utrwala poznane modlitwy, systematyzuje prawdy wiary, poznaje czym jest Sakrament Pokuty i Eucharystii. Przez okres jednego roku dziecko bezpośrednio przygotowuje się do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej w parafialnym kościele. Przygotowanie w parafii ma na celu realne związania dziecka ze wspólnotą parafialną (Eucharystia nie jest indywidualnym spotkaniem z Bogiem, ale wspólnotowym) , jak również głębszym wniknięciem w liturgię obrzędu Mszy Świętej. W naturalny sposób dziecko powinno przystąpić do Sakramentu Eucharystii w swojej parafii, w kościele do którego co Niedziela przychodzi na Mszę Świętą, niezależnie w jakiej szkole się uczy. W naszej parafii tej zasady trzymamy się sprawiedliwie, w równy sposób dla wszystkich. Wyjątek stanowią dwie sytuacje. Pierwsza jeżeli dziecko posiada oświadczenie o niepełnosprawności intelektualnej, bądź dziecko należało do naszej parafii, a od krótkiego okresu czas (do roku) mieszka w innej parafii.

Jeżeli dziecko było chrzczone poza naszą parafią, do końca roku poprzedzającego I Komunię należy przynieść aktualną metrykę chrztu dziecka (zgłosić się po nią należy do parafii, w której dziecko zostało ochrzczone). 

Udostepnij: