Menu Zamknij

NAWIEDZENIE – Obraz Matki Miłosierdzia

Dnia 16.IV.1993 Papież Jan Paweł II na prośbę ks. Arcybiskupa Edwarda Kisiela wydał dokument pozwalający na koronacje obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w białostockiej prokatedrze.Arcybiskup Metropolita Stanisław Szymecki kierując się troska o rozszerzenie kultu tego wizerunku zarządził peregrynację kopi obrazy po wszystkich parafiach archidiecezji. Sam natomiast z grupą diecezjan udał się do Watykanu prosząc Ojca Świętego o poświęcenie nowych koron. Jan Paweł II dokonał tego w Sali Klementyńskiej dnia 12.III.1995.
Dnia 3.I.1995 ks. abp Stanisław Szymecki wydał dekret instrukcję duszpastersko – liturgiczną omawiającą nawiedzenie archidiecezji przez obraz Matki Miłosierdzia.
Peregrynacja ma być przygotowaniem do obchodów jubileuszu 2000-lecia od narodzin Jezusa stąd hasło peregrynacji:„NARODZIŁ SIĘ Z MARYI DZIEWICY – 2000”.
Według instrukcji księdza arcybiskupa nawiedzenie parafii Dobrzyniewskiej przez kopie cudownego obrazu matki Bożej Miłosierdzia przypadło w dni 1-2.IV.1995.
Nawiedzie poprzedziło 5-cio tygodniowe przygotowanie wiernych przez nabożeństwa i kazania maryjne.

Dnia 31.III.1995 rozpoczęły się rekolekcje parafialne, przygotowujące wiernych do nawiedzenia.
Przewodniczył im i homilie głosił ks. prałat Kazimierz Kułakowski.
Przybycie Obrazu do parafii poprzedziło nabożeństwo maryjne. Po jego zakończeniu uformowała się procesja która udała się na miejsce powitania obrazu.Pomimo deszczowej pogody przybyły tłumy wiernych aby powitać swoją Matkę.

Obraz w procesji na swych ramionach nieśli: matki kapłanów pochodzących z parafii Dobrzyniewo, przedstawiciele Komitetu Parafialnego, ojców i matek, Zakonu III Frańciszka, młodzież oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

Do parafii dobrzyniewskiej obraz odprowadziła delegacja parafii z Choroszczy wraz z ks. Proboszczem Leonem Grygorczukiem.

Ks. Proboszcz Józef Zubowski powitał Maryję w kopii Obrazu Matki Miłosierdzia i powierzył opiece wszystkich wiernych parafian.
Maryję powitali najmłodsi parafianie wraz z panią katechetką Gertrudą Znosko, przedstawiciele młodzieży, rodziców, rolników oraz ludzi pracy.

W uroczystości udział wzięli: J.E. ks. Abp S. Szymecki, ks. Dziekan S. Girstun, ks. Rekolekcjonista, księżą i siostry zakonne pochodzące z parafii, obecnie pracujący kapłani oraz tłumy wiernych.

W tym dniu dobył się także Sakrament Bierzmowania młodzieży klas VII i VIII naszej parafii.
Po uroczystej Eucharystii odbyło się nocne czuwanie przy Obrazie Matki Miłosierdzia.

Szczegółowe informacje i dokumentacja fotograficzna umieszczone są w KRONICE NAWIEDZENIA dostępnej w kancelarii parafialnej.

Udostepnij:
Opublikowany wGALERIA