Menu Zamknij

SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ

kapłaństwo

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, które nasz Pan Jezus Chrystus powierzył Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: biskupstwo, prezbiterat i diakonat.

Na mocy tego sakramentu niektórzy spośród wiernych naznaczeni niezatartym charakterem stając się świętymi szafarzami zostają konsekrowani i przeznaczeni, aby każdy odpowiednio do swojego stopnia wypełniając w osobie Chrystusa zadania nauczania, uświęcania i kierowania był pasterzem Ludu Bożego.

Ponieważ sakrament świeceń jest sakramentem posługi apostolskiej, dlatego też przekazywanie tego daru, należy do biskupów jako następców Apostołów. Zgodnie z tym założeniem szafarzem udzielania sakramentu świeceń jest biskup – konsekrowany i ważnie wyświęcony, to znaczy włączony w sukcesję apostolską.

Udostepnij: