Menu Zamknij

Umiłowani w Chrystusie Panu Drodzy Parafianie

Kolejną Niedzielę Wielkiego Postu będziemy przeżywać w swoich domach. Wymaga tego zagrożenie epidemią koronawirusa. Jednoczymy się w modlitwie prywatnej i rodzinnej, która jest nasza jedyną nadzieją. Ewangelia dzisiejszej V Niedzieli Wielkiego Postu szczególnie umacnia nas na drodze życiowej. Pan Jezus poucza i zapewnia, że On jest Panem życia i śmierci. Do Niego należymy w życiu ziemskim i przyszłym, bo On jest Synem Bożym, bo On obdarza swoją łaską na ziemi i zapewnia życie wieczne. „Każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. Ukazuje i przypomina jaki jest cel, sens i kierunek naszego życia. Te słowa podtrzymują nas w tej obecnej rzeczywistości na całym świecie, a szczególnie w obliczu masowej ilości ludzi umierających. Jako ludzie wierzący nie możemy tracić nadziei. Niech wspólna modlitwa i międzyludzka solidarność pomaga nam przetrwać trudny czas „Panie do kogoż pójdziemy”. Patronka parafii Matka Boża niech otacza opieką i wszystkim przychodzi z pomocą. Nasze zaufanie Bogu niech umacnia modlitwa rannego żołnierza. „Panie nie zabieraj mi światła moich oczu. Ale jeśli już taka jest Twoja wola, to zostaw mi przynajmniej światło umysłu. Jeśli zaś i tego chcesz mnie pozbawić, zostaw mi przynajmniej światło wiary”. Jezusie Synu Dawida ulituj się nad nami!

W łączności i modlitwie Wasz Proboszcz.

Co do aktualnych ogłoszeń i zarządzeń władz diecezjalnych odsyłam na stronę internetową naszej archidiecezji archibial.pl

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w stanie epidemii
Udostepnij:
Opublikowany wKRONIKA