Menu Zamknij

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim okres czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Wielki Post potrwa do liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

Długość trwania okresu postu nie jest przypadkowa. W Piśmie Świętym liczba czterdzieści jest określeniem pewnej dłuższej całości – czasu przeznaczonego przez Boga na zbawcze działanie lub na wykonanie konkretnego zadania przez człowieka. W Wielkim Poście Kościół przypomina o czterdziestu dniach spędzonych przez Jezusa na pustyni przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności, gdzie Pan modlił się i pościł. Kościół mówi nam też w czytaniach liturgicznych o innych wydarzeniach. Wspomina czterdzieści dni potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem. Czterdzieści lat zabrało przejście Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej i czterdzieści dni Mojżesz przebywał na górze Synaj, gdzie otrzymał od Boga tablice z Dziesięciorgiem Przykazań.

Wielki Post ma być również dla każdego z nas czasem wypełnienie konkretnego zadania jakim jest nawrócenie czyli zmiana myślenia – o Bogu, ludziach, którzy są najbliżej, podejściu do życia i samego siebie.

Rozpoczynająca Wielki Post Środa Popielcowa jest dniem, w którym obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych i post ilościowy. Msze święte z obrzędem posypania głów poświęconym popiołem odprawione będą o 7:00, 9:00 i 18:00.

Udostepnij:
Opublikowany wKRONIKA