Menu Zamknij

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest – przewidzianaw prawie Kościoła – wizytacja duszpasterska przeprowadzana przez Ordynariusza diecezji.

W naszej parafii taką wizytację przeprowadził ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski we wtorek 12 kwietnia 2011 roku.

Po wspólnym spotkaniu przy kawie, ksiądz Arcybiskup sprawdził i podpisał księgi parafialne jak również kronikę parafialną oraz kronikę scholi NUTKI BOŻE.

Po rozmowach z domownikami: ks. seniorem, ks. proboszczem i ks. wikariuszem ksiądz Arcybiskup udał się na spotkanie z uczniami i pracownikami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym oraz w Nowym Aleksandrowie gdzie dodatkowo spotkał się z mieszkańcami tej miejscowości.

Ksiądz Arcybiskup, ksiądz Sekretarz, ksiądz proboszcz Andrzej Horaczy przybyli do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym. Pani wicedyrektor Ewa Zawistowska z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego Moniką Lewkowską i Tomaszem Redutą kwiatami powitali przed wejściem dostojnego gościa zapraszając Go do budynku szkoły. Uczniowie poszczególnych klas pod kierunkiem pani Marii Grzegorczyk przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny o tematyce religijnej podkreślając szczególną radość z wizyty Głowy Kościoła Białostockiego. Po wysłuchaniu części artystycznej wszyscy uczestnicy spotkania: przybyli gości, nauczyciele Zespołu, uczniowie, rodzice, pan Wójt wspólnie pomodlili się, poczym odbyła się krótka rozmowa księdza Arcybiskupa z uczniami. Następnie uczestnicy spotkania udali się do czytelni na poczęstunek. Po słodkim posiłku ksiądz Arcybiskup udał sie do kolejnej szkoły będącej na terenie naszej parafii.

Ksiądz Arcybiskup przybył do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Aleksandrowie. Oprócz Pani Dyrektor, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i uczniów społeczności szkolnej na to niecodzienne spotkanie przybyli członkowie Rady Gminy, Pani sołtys Walentyna Adamska jak również mieszkańcy wsi Nowe Aleksandrowo. Pani Dyrektor Katarzyna Kozłowska, Agnieszka Bagińska oraz uczniowie Patrycja Łapińska i Gabriel Dzienis dostąpili zaszczytu powitania. Pani W. Adamska, jak tradycja nakazuje przywitała Arcybiskupa „chlebem i solą”. Pani Dyrektor skierowała swoje słowo do przybyłych Gości: „Cieszymy się z obecności Ks. Biskupa wśród nas, gdyż jest to swoiste potwierdzenie wzajemnych starań na rzecz budowania jedności wspólnoty Kościoła i szkoły.” Agnieszka Bagińska podkreślając różnorodność talentów dzieci m.in. teatralny- zaprosiła uczestników spotkania do obejrzenia spektaklu pt. „Rzepka”, w wykonaniu uczniów kl. VI. Oprócz przedstawienia uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne śpiewając m.in. „Chodź pomaluj mój świat”, co wywołało wiele pozytywnych emocji wśród zgromadzonych. Dopełnieniem wizyty biskupiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Aleksandrowiebyło zabranie głosu Jego Ekscelencji, który nawoływał, abyśmy „…dołożyli wszelkich starań w proces wychowawczy naszych dzieci”.

Po odpoczynku i posiłku na plebanii ksiądz Arcybiskup udał się na spotkanie z panem Bogdanem Zdanowiczem – wójtem gminy Dobrzyniewo Duże oraz jej reprezentantami i pracownikami. Spotkanie przebiegło w miłej wręcz radosnej atmosferze.

Szczególnym skarbem każdej parafii są osoby chore i starsza. Stąd też ksiądz Arcybiskup przywiązuje szczególną wagę do możliwości odwiedzenia choćby jednej osoby chorej w wizytowanej parafii.

W naszej parafii ksiądz Arcybiskup odwiedzinami dwóch chorych z Dobrzyniewa Dużego i Podleńc. J.E. po rozmowie z chorymi odmówił wspólnie z obecnymi w domach modlitwę i udzielił Pasterskiego błogosławieństwa.

Pośród rozlicznych spotkań była też chwila oddechu, ksiądz Arcybiskup miał okazję pospacerować po naszych jakże urokliwych lasach.

Po spacerze Jego Ekscelencja udała się do wsi Ponikła gdzie na spotkanie czekali już licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi.

Przy krzyżu ksiądz Arcybiskup wspomniał swoje dzieciństwo i częste odwiedziny u swoich krewnych mieszkających w tej wsi. Następnie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie ksiądz Arcybiskup obdarował dzieci pamiątkowymi obrazkami.

O godzinie 16.00 w kościele parafialnym odbyło się uroczyste powitanie i modlitwa J. E. ks. Abp Edwarda Ozorowskiego.

ednym z punktów wizytacji kanonicznej jest odczytanie przez proboszcza sprawozdania ze stanu parafii Dobrzyniewo od czasu ostatniej wizytacji kanonicznej.

Przed ostatnim punktem wizytacji była Msza święta w trakcie której ksiądz Arcybiskup udzielił sakramentu bierzmowania 46 uczniom klas III gimnazjum z naszej parafii.

We Mszy św. wzięli udział rodzice bierzmowanych, świadkowie, rodzeństwo, nauczyciele Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym, rodzina i parafianie.

Liturgię swoim śpiewem ubogaciła nasza schola parafialna.

Po zakończeniu Mszy młodzież zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia z księdzem Arcybiskupem.

Ostatnim punktem wizytacji było spotkanie z grupami działającymi w naszej parafii. Każda wspólnota miała czas na spokojną, miłą rozmowę z księdzem Arcybiskupem oraz na pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy zgromadzeni otrzymali pamiątkowy obrazek.

Przedstawiciele Białej Procesji spotkali się z naszym Pasterzem.

Ministranci wraz ze swym opiekunek księdzem Sławkiem i panem Łukaszem Sobolewskim spotkali się z księdzem Arcybiskupem.

Nasz chór parafialny „CANTATE DOMINI” pod kierunkiem pani Elżbiety Brzęś zaprezentował piękny czterogłoswy kanon „Ty dasz mi Pokój serca”.

Przedstawiciele chóru podarowali Jego Ekscelencji gipsowy wizerunek Matki Najświętszej wykonany własnoręcznie przez najmłodszych chórzystów.

Ksiądz Arcybiskup spotkał sie również z przedstawicielami Kół Żywego Różańca oraz Rycerstwa Niepokalanej.

Ostatnią grupą z jaką spotkał się ksiądz Arcybiskup była schola „NUTKI BOŻE”.

Nasze śpiewające dzieciaki i nasza śpiewająca młodzież pod kierunkiem pani Agnieszki Andrzejewskiej zaśpiewali Jego Ekscelencji pieśń „Chwalę Ciebie Panie”.

„Najmłodsze nutki” ofiarowały – na pamiątkę spotkania – całkowicie ręcznie robiony (przez „starsze nutki”) wielkanocny stroik.

Tak w skrócie prezentuje się relacja z wizytacja naszej parafii.

Udostepnij:
Opublikowany wGALERIA