Msze Święte:

Niedziele:
 • 07:00
 • 09:00
 • 10:30 (w roku szkolnym)
 • 12:00
 • 18:00
Dni powszednie:
 • 06:30
 • 07:00
 • 18:00 (w każdą środę przez
  cały rok; w maju, czerwcu
  i październiku codziennie)
Uroczystości i Święta:
 • 07:00
 • 09:00
 • (12:00)
 • 18:00
Boże Narodzenie:
 • 00:00 (Pasterka)
 • 09:00
 • 10:30
 • 12:00
Wielkanoc:
 • 06:00
  (Procesja Rezurekcyjna
  i Uroczysta Msza Święta)
 • 09:00
 • 10:30
 • 12:00

Parafia Rzymskokatolicka pw.

Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Dobrzyniewo Kościelne 39
16-002 Dobrzyniewo Duże


tel. +48 (85) 719 75 39


e-mail: dobrzyniewo@archibial.pl

Obraz z ołtarza głównego

Kancelaria parafialna czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 9:00 i 17:00 - 17:45

W innym czasie wizytę w kancelarii należy uzgodnić telefonicznie.
Archidiecezja Białostocka Caritas Archidiecezji Białostockiej
2017.08.13
Baner nawiedzenia figury Św. Michała Archanioła

Już za kilka dni

przybędzie do naszej parafii figura św. Michała Archanioła z Gargano. Do czwartku trwać będzie nowenna do Króla Zastępów Niebieskich, a już w piątek wieczorem nabożeństwem o godzinie 18:30 rozpoczniemy uroczyste powitanie. Szczegółowy plan na trzy dni jego pobytu w Dobrzyniewie znajduje się poniżej, w zakładce - "Plan Mszy św."

opr. M.K.

NOWENNA

DZIEŃ PIERWSZY środa 9 sierpnia

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i wszystkich upadłych aniołów, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo. Błagamy cię, wyjednaj nam łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków szatana, byśmy za twoim przykładem zwyciężywszy, mogli któregoś dnia zasłużyć na chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła:
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże
Duchy Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele
Święty Michale książę przesławny
Święty Michale dzielny w walce
Święty Michale pogromco szatana
Święty Michale postrachu złych duchów
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały
Święty Michale radości Aniołów
Święty Michale zaszczycie nieba
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych
Święty Michale posłanniku Boga
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie
Święty Michale nasza tarczo w pokusach
Święty Michale warownio ludu Bożego
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów
Święty Michale chorąży zbawienia
Święty Michale aniele pokoju
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości
Święty Michale zwierzchniku w niebie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ DRUGI czwartek 10 sierpnia

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wątpliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, prosimy cię, abyś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał nasze dusze w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na bezdrożach tego świata. Prosimy, abyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

DZIEŃ TRZECI piątek 11 sierpnia

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który mianowany obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez naukę Apostołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością tego świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, broń go nieustannie przed podstępami szatana, chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze jawił się jako jeden, święty, katolicki i powszechny oraz byśmy trzymali się wiary do końca naszego ziemskiego życia. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

DZIEŃ CZWARTY sobota 12 sierpnia

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed wieczny Majestat Boga nasze modlitwy i ofiary, prosimy cię, wspomóż nas we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, byśmy zachowywali wytrwałość, pamięć i wiarę, które za twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Bogu i przyjęte przez Niego jak wonne kadzidło. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

DZIEŃ PIĄTY niedziela 13 sierpnia

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, u którego stóp największe godności tego świata chylą się w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym na nasze serca, owładnięte żądzami tego świata i zranione tyloma grzechami, wyjednaj nam łaskę ich przezwyciężenia, abyśmy dostąpili nowego życia z Bogiem i w Bogu. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

DZIEŃ SZÓSTY poniedziałek 14 sierpnia

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który będąc postrachem szatana, posłany zostałeś przez Boga, by nas bronić przed ich napaściami, prosimy cię, dodawaj nam otuchy swoją niezwykłą obecnością, wspieraj swą niepokonaną mocą, byśmy potrafili pokonać wszystkich wrogów duszy i ciała. Spraw, abyśmy dzięki twojej pomocy ustrzegli się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będziemy twoją potęgę i łaskawość. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

DZIEŃ SIÓDMY wtorek 15 sierpnia

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który zstępujesz do czyśćca pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, prosimy cię, abyśmy poprzez święte i ofiarne życie, uniknęli męczarni czyśćcowych. A jeżeli ze względu na jakiekolwiek grzechy i winy lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazani będziemy na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za nami u Boga i nakłoń ludzi na ziemi, aby poprzez modlitwę, umożliwili nam przejście do nieba, gdzie razem z aniołami i świętymi będziemy przed Bogiem śpiewać hymn uwielbienia. Amen

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

DZIEŃ ÓSMY środa 16 sierpnia

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, któremu pisane jest zapowiedzieć czasy ostateczne na ziemi, spraw, by Bóg osądził mnie dobrotliwie i łaskawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, tak by ciało moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i chwalebnej nieśmiertelności, a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego radość i pociechę dla wszystkich wybranych. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

DZIEŃ DZIEWIĄTY czwartek 17 sierpnia

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, rządcą całej ludzkości, który jesteś strażnikiem Kościoła, przyprowadź do owczarni Jezusa Chrystusa wszystkie owce, które poginęły, grzeszników, odstępców od wiary i heretyków, aby wszyscy złączeni w jedno, mogli wiecznie wysławiać Boga Najwyższego. Zachowaj cały Kościół święty na drodze do zbawienia, a papieża, biskupów i kapłanów, broń przed wszelkimi wrogami duszy i ciała. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

2017.06.19 Figura Św. Michała Archanioła

Święty Archanioł Michał już wkrótce w naszej parafii

W dniach od 18 do 20 sierpnia w naszej parafii będzie przebywać figura Św. Michała Archanioła z Góry Gargano. Peregrynacja figury do parafii w całej Polsce jest prowadzona przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła od 2013 roku. Jaka jest historia figury i skąd pochodzi?

Święty Archanioł Michał jest najważniejszym spośród aniołów. Jego imię oznacza Któż jak Bóg. Stojąc na czele wszystkich dobrych aniołów, obwieścił chwałę Boga i całkowitą wierność Jemu w walce przeciw Lucyferowi i zbuntowanym aniołom (Ap 12,7-9). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Ojcowie Kościoła uważali, że po Matce Bożej to Święty Michał odbiera największą cześć w niebie. W Starym Testamencie Święty Michał był orędownikiem i opiekunem Izraela, a przez chrześcijan został uznany za patrona Kościoła.

Począwszy od V wieku, Święty Michał był czczony przez Kościół 29 września. Od roku 1921 decyzją papieża Benedykta XV dzień ten stał się liturgicznym świętem upamiętniającym również dwóch pozostałych Archaniołów: Gabriela i Rafała.

Sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz założył dwa Zgromadzenia Zakonne Św. Michała Archanioła (Księża Michalici i Siostry Michalitki), którym zlecił wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza opuszczonej.

Tylko w Polsce imię św. Michała Archanioła nosi ponad trzysta kościołów, ale najsłynniejsze w Europie sanktuarium poświęcone temu świętemu znajduje się na Górze Gargano w Monte Sant’ Angelo w południowo – wschodnich Włoszech. To tu w V wieku po raz pierwszy Archanioł objawił się św. Wawrzyńcowi, biskupowi Sipontu, mówiąc: „Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażnikiem… Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego”. Ze względu na fakt, że grota Monte Gargano była od wieków miejscem świętym dla zamieszkujących tę okolicę pogan, biskup długo zwlekał z wypełnieniem polecenia Archanioła. Do czasu. Dwa lata później, w roku 492 Sipont został oblężony przez Germanów. Św. Wawrzyniec zarządził trzydniowa pokutę i publiczne modlitwy, podczas których powtórnie przyszedł do niego Archanioł Michal obiecując zwycięstwo. 29 września 492 roku stoczono zwycięską bitwę, której towarzyszyło trzęsienie ziemi, grzmoty i błyskawice. 8 maja kolejnego roku cała ludność Sipontu usłyszała dochodzące z groty Monte Gargano cudowne śpiewy anielskie. Jeszcze bardziej zdezorientowany Św. Wawrzyniec zwrócił się po opinie do papieża, św. Gelazego. Otrzymawszy jego aprobatę zamierzał poświęcić grotę, ale ponownie objawił mu się Archanioł i powiedział: „Zaniechaj myśli o poświęceniu groty, ja wybrałem ją na swoją siedzibę i już poświęciłem razem z moimi aniołami. Znajdziesz w niej znaki na skale i mój wizerunek, ołtarz, paliusz i krzyż. Wy tylko wejdziecie do groty i odmówicie przy mnie modlitwy. Jutro odprawicie dla ludu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak sam poświęcam tę świątynię”. Od tego dnia grota św. Archanioła na Monte Gargano cieszy się tytułem Niebiańskiej Bazyliki, gdyż jako jedyna świątynia na świecie nie została nigdy poświęcona ludzką ręką. Dzisiaj w grocie znajduje się kilka kamiennych rzeźb. Pośrodku dominuje figura św. Michała Archanioła, który zwycięża smoka, a po bokach znajduje się posąg Madonny z Dzieciątkiem oraz rzeźby przedstawiające Najświętszą Trójcę i św. Mateusza Apostoła.

Już wkrótce powitamy figurę św. Michała Archanioła w naszej parafii. Wszystkich parafian jak i gości, przybyłych z tej okazji zapraszamy do licznego udziału zarówno w uroczystości powitania figury jak i nabożeństwach i adoracjach. Do codziennego odmawiania polecamy modlitwę do św. Michała Archanioła:

Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.
opr. M.K.
2017.06.19

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała i roku szkolnego

Chleb Życia

Tak się pięknie złożyło, że zakończenie Oktawy Bożego Ciała przypada w najbliższy czwartek – 22 czerwca czyli w ostatni dzień nauki tego roku szkolnego. Będzie za co Panu Bogu dziękować ale i o co prosić!

Przez całą Oktawę a więc osiem dni po uroczystości Bożego Ciała codziennie odprawiana jest Msza Święta, po której wyrusza procesja wokół kościoła. W procesji z Najświętszym Sakramentem poprzez modlitwy i śpiewy prosimy Miłosiernego Boga o opiekę nad naszymi rodzinami, ochronę przed klęskami i obfite plony dla rolników. Zakończeniem Oktawy będzie uroczysta Msza Święta w czwartek o godzinie 18:00. Po Mszy Świętej wyjdziemy ponownie z procesją uwielbienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Podczas tej Mszy zostaną poświęcone zioła i kwiaty oraz wianuszki uplecione z kwitnącego rozchodnika, macierzanki, mięty, rumianku, koniczyny, jaśminu i róż (najczęściej dodaje się jedną różę) — podobnie jak z gałązek brzozy wziętych z czterech ołtarzy podczas procesji Bożego Ciała.

Tego dnia Msza Święta będzie odprawiona w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii, co będzie doskonałą okazja do modlitwy również z okazji kończącego się roku szkolnego. Do podziękowania Panu Bogu za spokojny przebieg nauki, za wiedzę i mądrość, które zostały im w tym roku szkolnym przekazane. A ponieważ rozpoczynają się wakacje warto poprosić Go o błogosławieństwo do dobrego przeżycia czasu odpoczynku. Aby towarzyszył nam gdziekolwiek będziemy i kierował tylko bezpiecznymi ścieżkami.

opr. M.K.

Zapowiedzi

Krzysztof Gałecki, kawaler zam. Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka par. tut. i Aneta Gąsowska, panna zam. Choroszcz ul. Wędkarska par. św. Jana Chrzciciela w Chroszczy

Ogłoszenia duszpasterskie 13.08.2017 r.

1. W najbliższy wtorek 15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze święte w tym dniu będą odprawiane według porządku niedzielnego. Na zakończenie każdej Mszy św. pobłogosławimy przyniesione plony, zioła i kwiaty, będą też zbierane do puszek ofiary na archidiecezjalne Radio I. Koncelebrowana Msza św. w intencji mieszkańców Dobrzyniewa Dużego zostanie odprawiona o godz. 9:00 a błagalna procesja w Dobrzyniewie Dużym rozpocznie się o godz. 14:00

2. Dziękujemy mieszkańcom Dobrzyniewa Dużego, którzy z racji swego patronalnego święta, przekazali kwotę 700 zł na potrzeby naszej parafii.

3. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo przypomina, że od września rozpoczyna się wydawanie produktów żywnościowych osobom potrzebującym z terenu naszej gminy. Zgłoszenia wraz z zaświadczeniem o zarobkach przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym do dnia 16 sierpnia. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.

4. Wszystkich, którym leży na sercu troska o trzeźwość naszych rodzin oraz tych, którzy pragną ofiarować Bogu dar abstynencji duszpasterstwo trzeźwości zaprasza na sierpniowe rekolekcje:
25-27 sierpnia - w par. NMP Nieustającej Pomocy w Kozińcach
27-29 sierpnia - w par. Opatrzności Bożej w Michałowie.

5. Białostockie Środowisko Nowej Ewangelizacji zaprasza młodzież do udziału w spotkaniu zatytułowanym "Przystań Młodych". Spotkanie to odbędzie się w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, w Dojlidach w dniach od 31 sierpnia do 2 września. Udział swój w spotkaniu zapowiedzieli ludzie przeżywający na codzień odważnie swoją wiarę: artyści, aktorzy, zespoły muzyczne. Więcej informacji na plakacie.

6. W dniach od 16 do 25 sierpnia organizowana jest XXV Jubileuszowa Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna pod hasłem „Będziesz miłował”. Pielgrzymka wyruszy 16 sierpnia, po Mszy Świętej o godz. 5:30 w białostockiej katedrze. Zapisy na Pielgrzymkę będą trwały od 17 lipca do 4 sierpnia w Parafii Ducha Świętego w Białymstoku od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 19:00. Wymagany jest paszport.

Tygodniowy plan odprawiania Mszy św.


Środa - 16 sierpnia 2017 r.
06:30 + Eugeniusz Toczydłowski
07:00 + Franciszek Michalewicz
18:00 + Leonarda Rybnik (4r), Gerard Rybnik
Czwartek - 17 sierpnia 2017 r.
06:30 + Irena, Antoni Pajołek i zmarli z rodziny Ciereszko
+ Władysław, Stanisława, Leon, Zofia, Jerzy Markowscy
7:00 + Janina Szczepańska
Piątek - 18 sierpnia 2017 r.
06:30 o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rocznicę urodzin Lucjana
Dziękczynna w 45 rocznicę ślubu Barbary i Floriana z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
07:00 + Teresa Zimnoch (3r)
16:00 ślub: Żaneta Kwit i Maciej Topczewski
17:00 ślub: Kinga Ignatowska i Sylwester Mnich
18:30 Nabożeństwo oczekiwania
19:00 Powitanie Figury i Msza św na rozpoczęcie nawiedzenia
21:00 Wieczór ze św. Michałem Archaniołem w godzinie Apelu Jasnogórskiego
Sobota - 19 sierpnia 2017 r.
06:30 + Stanisław Dobrogowski (36r), Helena
+ Michalina Brzostowska
07:00 + Henryka Jackowska (22r)
08:30 Koronka do św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów anielskich
09:00 Msza św. dla chorych, samotnych i starszych, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rąk
o zdrowie dla Marka, Edyty i Nicole
15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła)
18:00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.
21:00 Wieczór ze św. Michałem Archaniołem w godzinie Apelu Jasnogórskiego
Niedziela - 20 sierpnia 2017 r.
07:00 + Walerian Korolczuk
09:00 + Leontyna, Wacław Pogorzelscy
o zdrowie i Boże błog. dla Lucjana Półkośnika
10:30 o zdrowie dla Mai w 1 rocznicę urodzin
12:00 + Sokólski Sławomir (9r)
15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła)
18:00 + Franciszek Kopczewski (4r), Paulina, Anna, Józef, Kazimierz Kopczewscy
Poniedziałek - 21 sierpnia 2017 r.
06:30 + Bartłomiej Toczydłowski (10r)
+ Zofia, Józef Praccy, zmarli z rodziny Prackich
07:00 + Piotr i Albina Nierodzik
Wtorek - 22 sierpnia 2017 r.
06:30 + Kazimierz Karwel
+ Stefania, Dominik Zdanowicz, zmarli z rodziny
07:00 + Jan, Leokadia, Wojciech Walendziuk